Str. Primaverii, Nr. 23, Corbeanca ( langa Paradisul Verde )

0737.939755

Politica de procesare a datelor.

Restaurant Sunrise Corbeanca

Politica de utilizare a cookie-urilor pentru comenziile online.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

1. Identitatea și datele de contact ale furnizorului și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Identitatea și datele de contact ale Furnizorului (la care se face referire și în această politică de prelucrare a datelor, "Controlorul" sau "Furnizorul") și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor pot fi găsite mai jos la art. 25.
2. Scopurile (și temeiul juridic conex) al prelucrării (prelucrărilor)
2.1. Controlorul va procesa datele personale pe care le-ați furnizat (de exemplu, numele, prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele geografice, datele legate de cardul de plată) atunci când descărcați / instalați și / (la care se face referire în această politică de prelucrare a datelor "cererea" sau "soluția"), după caz, în orice scop, în scopul îndeplinirii acordului la care sunteți parte, împreună cu Furnizorul ("acordul" sau "EULA") și / sau să faceți pașii pentru a încheia un contract cu furnizorii de produse și / sau servicii cu ocazia oricărei astfel de solicitări exprimate de dvs. atunci când utilizați aplicația.
2.2. Fără a afecta orice alt drept al Controlorului de a procesa datele personale pe care le-ați furnizat atunci când descărcați / instalați și / sau utilizați aplicația, după caz, în toate cazurile în care este necesar pentru a efectua acordul la care vă sunteți o parte împreună cu Furnizorul și / sau luați măsurile necesare pentru a încheia un contract cu furnizorii de produse și / sau servicii cu ocazia oricărei astfel de solicitări exprimate de dvs. atunci când utilizați aplicația și / sau în orice altă cazurile în care este necesar în scopul (scopurile) intereselor legitime urmărite de controlor sau de un terț, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare,prin apăsarea oricărui buton de acceptare și / sau prin bifarea unei casete în acest sens și / sau a oricărui buton pentru plasarea unei comenzi pentru (livrare și / sau performanță și / sau ridicare) anumite produse și / sau servicii și / sau prin orice altă acțiune care indică în mod clar acceptarea de către persoana vizată a prelucrării datelor sale personale în acest sens , după cum este cazul dvs. (la care se face referire și în această politică de prelucrare a datelor, pe lângă "dvs." sau "utilizatorul" sau "clientul" și "persoana vizată"), vă exprimați consimțământul neechivoc și sunteți de acord în mod conștient, liber și neechivoc cu prelucrarea (datele care trebuie colectate, înregistrate, organizate, structurate, , utilizate și dezvăluite prin transmitere)din datele personale pe care le-ați furnizat când utilizați aplicația (de exemplu, numele, prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele geografice, datele legate de cardul de plată) cazul poate fi,pentru a vă oferi și a vă oferi toate funcționalitățile aplicației, după caz, în scopul comandării și / sau achiziționării și / sau furnizării de produse și / sau servicii de la furnizorii de produse și / sau servicii și / sau în scopuri compatibile, conexe și corelate, incluzând, fără a se limita la procesarea plăților și / sau a comenzilor și livrărilor aferente și / sau pentru (transmiterea datelor pentru) procesarea și oferirea oricăror avantaje legate de loialitate programele pe care le-ați semnat și / sau la care participați în alt mod, în cazul comenzilor efectuate printr-o cerere de loialitate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, dar numai în cazul în care nu este necesar un consimțământ separat in acest sens.
Fără a afecta generalitatea celor de mai sus și din motive de claritate, datele (personale) pe care le-ați furnizat atunci când utilizați aplicația, după caz, vor fi prelucrate de Furnizor și / sau furnizori de produse și / sau servicii , în scopul de a permite clientului (persoana vizată) să comande și / sau să cumpere produse și / sau servicii de la furnizorii de produse și / sau servicii prin intermediul aplicației (inclusiv, fără a se limita la produsele care urmează să fie livrate la o adresă aleasă de clientul și / sau care urmează să fie preluat de la locația (locațiile) furnizorilor de produse și / sau servicii și / sau servicii care urmează să fie furnizate într-o anumită locație) și / sau pentru livrarea produselor și / sau servicii în raport cu clientul, în funcție de cererile și / sau opțiunile clientului (persoana vizată) în acest sens și / sau în orice mod compatibil,în special prin introducerea acestora într-un sistem de înregistrare a datelor, precum și prin procesarea și oferirea oricăror avantaje legate de programele de fidelizare la care v-ați înscris și / sau la care participați în alt mod, în cazul comenzilor efectuate prin intermediul unei cereri de fidelitate, informațiile privind onfirmarea sau respingerea ordinului sau despre comenzile pierdute, pentru a fi utilizate în caz de litigiu și / sau fraudă privind plățile, pentru a găsi furnizorii a produselor și / sau a serviciilor care se află în zona în care persoana vizată este (prin utilizarea datelor geografice (locație) oferite de persoana vizată, în cazul în care persoana vizată alege să utilizeze astfel de date), în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, dar numai în cazul în care nu este necesar un consimțământ separat în acest sens și,în acest scop, să permită, în principal, facilitarea / intermedierea transmiterii datelor (personale) și / sau a altor informații în legătură cu (comanda și / sau) (cumpărarea și / și / sau servicii furnizate de furnizorii de produse și / sau servicii de către client și / sau de la client și / sau Furnizor către furnizorii de produse și / sau servicii, prin intermediul aplicației.
2.3. Detaliile dvs. de contact electronice furnizate în contextul vânzării unui produs sau a unui serviciu pot fi utilizate pentru marketingul direct (comunicări nesolicitate) cu privire la produse sau servicii similare . Puteți oricând să vă retrageți consimțământul accesând linkul furnizat.
2.4. Fără a afecta generalitatea celor de mai sus și pentru claritate, datele dvs. (de contact electronic) pot fi utilizate de către Controlor și / sau furnizorii de produse și / sau servicii pentru a vă trimite comunicări de marketing direct (comunicații nesolicitate, pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele în contextul cărora ați furnizat datele dvs.) , atâta timp cât v-ați dat consimțământul în acest scop . Puteți oricând să vă retrageți consimțământul accesând linkul furnizat.
2.5. Controlorul va stoca și procesa oricare dintre datele dvs. personale la o durată și o durată maximă prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare.
2.6. Controlorul va procesa, de asemenea, datele dvs. personale pentru orice alte scopuri pentru care v-ați exprimat consimțământul neechivoc.
2.7. Orice referire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de produse și / sau servicii are ca unicul scop informarea persoanei vizate în acest sens și nu vizează în niciun fel să se stabilească alte moduri și scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât cele stabilite în mod expres de către și pentru controlor.
3. Temeiul juridic al prelucrării
Temeiul juridic al prelucrării este articolul 6 alineatul (1) litera (a), (b) și (c), precum și, în special în cazul comercializării directe, litera (f) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (la care se face referire în această politică de prelucrare a datelor prin "regulament" sau "GDPR"), și anume:
(a) persoana vizată și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de a încheia un contract;
(c) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă controlorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de controlor sau de un terț ... ".
În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct poate fi efectuată pentru un interes legitim, ținând seama de existența unei relații relevante și adecvate între persoana vizată și Furnizor, precum și între persoana vizată și furnizorii de produse și / sau servicii, persoana vizată fiind / devine atât client al Furnizorului, cât și furnizorilor de produse și / sau servicii cărora persoana vizată va comanda produse și / sau servicii. Interesele legitime urmărite de Furnizor și de furnizorii de produse și / sau servicii prin comunicările de marketing direct sunt în principal posibilitatea de a menține clientul actualizat cu activitatea furnizorului și / sau furnizorilor de produse și / sau servicii, cazul poate fi.
4. Destinatarii sau categoria de destinatari ai datelor cu caracter personal
4.1. Destinatarii cărora datele personale pe care le-ați furnizat atunci când utilizați aplicația vor fi dezvăluite și transmise furnizorilor de produse și / sau servicii cărora persoana vizată va comanda produse și / sau servicii, în scopul procesării datelor cu caracter personal în scopul menționate în domeniu. 3 de mai sus, după caz.
4.2. De asemenea, informațiile privind conturile și / sau cardurile de plată vor fi transmise părților respective care procesează plățile, pentru a procesa plățile.
4.3. În plus, următoarele informații vor fi transmise următoarelor categorii de destinatari, în următoarele scopuri:
4.3.1. Detaliile dvs., și anume: numele de familie, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este cazul), furnizate împreună cu detaliile comenzii dvs., pe cale electronică (cu excepția detaliilor cărții de plată, procesul de plată online) va fi (re) transmis prin intermediul operatorilor de mesagerie electronică (în momentul actualei versiuni fiind Sendgrid Inc. și / sau Peaberry Software Inc. d / b / a Client IO și / sau Amazon SES de la Amazon. com Inc.) către furnizorii de produse și / sau servicii și înapoi la dvs., la adresa dvs. de e-mail, pentru a procesa comanda și pentru a vă oferi notificările relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii dvs.
4.3.2. Dacă este posibil, datele dvs., și anume: numele de familie, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este relevantă), furnizate împreună cu detaliile comenzii dvs., pe cale electronică (cu excepția detaliilor cardului de plată, ați ales (prin intermediul serviciului de mesagerie SMS) (prin intermediul versiunii actuale a companiei Twilio Inc.) furnizorii de produse și / sau servicii și vi-l returnați prin SMS, în scopul pentru a procesa comanda și pentru a vă oferi notificările relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile ratate și despre livrarea comenzii dvs.
4.3.3.Dacă ați ales metoda de plată online, vor fi transmise detaliile dvs. de contact, și anume: numele de familie, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este relevantă) furnizată împreună cu detaliile comenzii dvs. împreună cu: sesiunea de comandă IP generatoare, numele titularului cardului, data expirării cardului, numărul cardului Cvv (dacă este necesar); care pot fi capturate direct prin intermediul iFrame al procesatorilor de plăți relevanți (în momentul actualei versiuni fiind Spreedly Inc.) în deplină conformitate cu reglementările PCI, pentru a procesa plata către furnizor de produse și / sau servicii legate la comanda dvs. și pentru a vă oferi notificările relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii dvs.
4.3.4. În plus, datele personale furnizate când se utilizează aplicația vor fi trimise pentru a fi stocate de către furnizorii de date de stocare (în momentul actualei versiuni fiind Amazon)
5. Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe sau către o organizație internațională
5.1. Un eventual transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională se efectuează numai în condițiile următoare:
(a) persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informat cu privire la riscurile posibile ale unor astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor adecvate;
(b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și controlor sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate;
(c) transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între controlor și o altă persoană fizică sau juridică;
(d) transferul este necesar din motive importante de interes public;
(e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale;
(f) transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, în cazul în care persoana vizată nu este capabilă din punct de vedere fizic sau legal să-și dea consimțământul;
(g) existența unei decizii de adecvare în conformitate cu regulamentul;
(h) existența unor garanții adecvate, inclusiv a normelor corporative obligatorii în conformitate cu regulamentul;
5.2. Controlorul va transfera următoarele date către următoarele țări terțe, după cum urmează:
5.2.1. Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este cazul) vor fi trimise la Sendgrid Inc, cu sediul în Denver Colorado, pentru a procesa comanda și pentru a vă oferi notificările relevante privind informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii dvs.
5.2.2. Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este cazul) vor fi trimise la Peaberry Software Inc. d / b / a Client IO cu sediul în New York - SUA. vă oferă notificările relevante privind informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile nepreluate și despre livrarea comenzii dvs.
5.2.3. Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare (dacă este cazul) vor fi trimise la Twilio Inc., San Francisco, California - SUA, pentru a procesa comanda și pentru a vă oferi notificările relevante informațiile privind confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii dvs.
5.2.4. Numele de familie, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare (dacă este cazul) Sesiunea de comandă a IP-ului inițial va fi trimisă la Amazon.com Inc. în Oregon - SUA, pentru a fi stocată și / și pentru a vă oferi notificările relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile nepreluate și despre livrarea comenzii dvs.
5.2.5. Numele de primire a cardului, data expirării cardului, numărul cardului, Cvv (dacă este necesar) vor fi trimise la Speedly Inc., cu sediul în Durham, cu numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, Carolina de Nord, SUA, pentru a procesa comanda și pentru a vă oferi notificările relevante cu privire la informațiile despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile nepreluate și despre livrarea comenzii dvs.
6. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal / Criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade.
Datele personale vor fi stocate pentru întreaga perioadă în care sunteți utilizator al aplicației și cel puțin pentru perioada în care acordul cu controlorul pentru utilizarea aplicației este încă valabil, dacă datele personale nu au fost șterse din alte motive ) pana la acea data, dar nu mai putin de perioada prevazuta de reglementarile legale in vigoare.
Datele cu caracter personal vor fi (în principal) stocate pentru a executa acordul, precum și pentru scopuri fiscale și / sau juridice și, în plus, în mod specific și fără a afecta generalitatea celor de mai sus, adresa de e-mail și numărul de telefon caz poate fi) vor fi stocate în scopuri de marketing direct.
7. Obligația de a furniza datele cu caracter personal și posibilele consecințe ale neîndeplinirii acestor date
Furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință contractuală.
Persoana vizată este obligată să furnizeze datele cu caracter personal.
Refuzul de a furniza date (cu caracter personal) va conduce (ca urmare a neîndeplinirii obligației de a furniza datele respective) imposibilitatea (integrală) de a utiliza aplicația și / sau anumite funcționalități ale aplicației și / sau imposibilitatea comandă și / sau cumpărare și / sau preluare și / sau livrare a produselor și / sau serviciilor, după caz, prestatorul fiind îndreptățit să limiteze în acest sens accesul la funcționalitățile aplicației.
Fără a afecta generalitatea celor de mai sus și pentru claritate:
i) în cazul în care informațiile privind cardurile de plată nu sunt furnizate, plata nu poate fi procesată;
ii) În cazul în care datele de localizare (geo) nu sunt furnizate, nu vă putem furniza date referitoare la furnizorii de produse și / sau servicii din apropiere;
iii) În cazul în care nu au fost furnizate datele referitoare la locul de amplasare, produsele nu pot fi livrate;
iv) În cazul în care adresa de e-mail nu este furnizată, nu vă putem trimite informații despre confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și / sau alte informații referitoare la comanda dvs., iar comunicările conform acordului nu pot fi efectuate;
v) În cazul în care numele și prenumele nu sunt furnizate, nu vom avea datele minime de identificare pentru a avea un acord valabil cu dvs. și, de asemenea, comanda dvs. nu va fi procesată și nu vom putea să vă trimitem informațiile despre confirmare sau să respingeți din ordin sau despre comenzile pierdute
vi) În cazul în care nu sunt furnizate adresele IP, nu se mai pot efectua investigații pentru a determina ce sa întâmplat și dacă ați fost sau nu victimă a unei sesiuni de comenzi frauduloase (cum ar fi comenzi false, ordine glumă sau impersonalizare); ordinea nu poate fi acceptată în siguranță.
vii) În cazul în care numărul de telefon nu este furnizat, furnizorul de produse sau servicii nu vă poate contacta înapoi în timp util pentru clarificări legate de comenzi sau clarificări privind adresa de livrare, după caz.
8. Dreptul de acces al persoanei vizate
8.1. Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea de către Controlor cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sau nu sunt procesate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal și la următoarele informații:
(a) scopul prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal în cauză;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
(e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea de către controlor a datelor cu caracter personal sau de restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
(f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
(h) existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilului, menționat în regulament și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
8.2. Atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.
8.3. Controlorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal în curs de procesare. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, controlorul poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. În cazul în care persoana vizată transmite cererea prin mijloace electronice și dacă persoana vizată nu solicită altfel, informațiile sunt furnizate într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit.
8.4. Dreptul de a obține o copie menționată la punctul 8.3 nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altora.
9. Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul să obțină de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea unor date personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
10. Dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat")
10.1. Persoana vizată are dreptul să obțină de la controlor ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar Controlorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
(b) persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea, atunci când prelucrarea are loc pe baza consimțământului persoanei vizate dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice și în cazul în care nu există alt motiv juridic pentru prelucrare ;
(c) persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația sa particulară, în conformitate cu regulamentul și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată obiectează pentru prelucrarea în scopul comercializării directe și în care nu există alt motiv juridic pentru prelucrare;
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care este supusă controlorul;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii a societății informaționale unui copil, în conformitate cu regulamentul.
10.2. În cazul în care controlorul a făcut publice datele personale și este obligat în conformitate cu punctul 10.1 să șterge datele cu caracter personal, controlorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care procesează datele cu caracter personal pe care persoana vizată le-a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături către, sau copierea sau replicarea acestor date cu caracter personal.
10.3. Punctele 10.1 și 10.2 nu se aplică în măsura în care este necesară prelucrarea:
(a) exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
(b) respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interesul public sau în exercitarea autorității publice conferite controlorului;
(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice în conformitate cu regulamentul;
(d) în scopul arhivării în scopuri de interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu regulamentul, în măsura în care dreptul menționat la punctul 10.1 este de natură să facă imposibilă sau să aducă atingere grav atingerii obiectivelor acea prelucrare; sau
(e) stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale.
10.4. În plus, Controlorul poate oferi, în cadrul aplicației sau e-mailurilor care vă vor fi trimise, posibilitatea de a fi uitat și toate datele dvs. personale care trebuie șterse, fără obligația de a îndeplini toate condițiile menționate mai sus, accesând orice legătură cu privire la ștergerea tuturor datelor personale, iar în acest caz, EULA va înceta cu efect imediat în același timp cu ștergerea datelor cu caracter personal și toate datele dvs. vor fi șterse.
11. Dreptul la restricționarea prelucrării
11.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la controlor restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
(a) persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care permite controlorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
(c) controlorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor de despăgubire;
(d) persoana vizată a formulat obiecții cu privire la prelucrare din motive legate de situația sa specifică, în conformitate cu regulamentul, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale controlorului se suprapun pe cele ale persoanei vizate.
11.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu punctul 11.1, aceste date cu caracter personal, cu excepția depozitării, sunt prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor de despăgubire sau pentru protecția drepturilor altor persoane fizice sau juridice o persoană juridică sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
11.3. Persoana vizată care a obținut restricții de prelucrare în conformitate cu punctul 11.1 este informată de către controlor înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
12. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Controlorul comunică orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării efectuate în conformitate cu paragraful 9, paragraful 10.1. și la alineatul (11) fiecărui destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. Controlorul informează persoana vizată despre acești destinatari în cazul în care persoana vizată o solicită.
13. Dreptul la portabilitatea datelor
13.1. Persoana vizată are dreptul să primească datele personale care o privesc, pe care le-a furnizat Controlorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a împiedica de la controlorul la care au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract;
(b) prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate.
13.2. În exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu alineatul (13.1), persoana vizată are dreptul să transmită datele personale direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
13.3. Exercitarea dreptului menționat la punctul 13.1 al prezentului articol nu aduce atingere articolului 17. Acest drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes general sau în exercitarea autorității publice învestite cu Controlerul.
13.4. Dreptul menționat la punctul 13.1 nu aduce atingere drepturilor și libertăților celorlalți.
14. Dreptul la obiect
14.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a formula obiecții, din motive legate de situația sa particulară, de a prelucra, în scopul intereselor legitime urmărite de controlor sau de un terț, date cu caracter personal care o privesc, inclusiv profilare pe baza acestor dispoziții. Controlorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care controlorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
14.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în acest scop, ceea ce include profilarea în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă.
14.3. În cazul în care persoana vizată obiectează pentru prelucrare în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal sunt prelucrate mai mult în astfel de scopuri. În cazul în care persoana vizată alege pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, separat și fără nicio legătură cu o altă acțiune, inclusiv prin activarea oricărui buton de acceptare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, datele furnizate în orice mod vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct.
14.4. Cel mai târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la punctele 14.1. și 14.2. este adus explicit în atenția persoanei vizate și prezentată în mod clar și separat de orice alte informații.
14.5. În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a formula obiecții prin mijloace automatizate, utilizând specificațiile tehnice.
14.6. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în conformitate cu regulamentul, persoana vizată are, din motive legate de situația sa particulară, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.
15. Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea
15.1. Persoana vizată are dreptul să nu se supună unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profil, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod similar.
15.2. Punctul 15.1. nu se aplică în cazul în care decizia:
(a) este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
(b) este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime;
(c) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate.
15.3. În cazurile menționate la alineatul (15.2) literele (a) și (c), operatorul de date adoptă măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea Controlorul, pentru a-și exprima punctul de vedere și pentru a contesta decizia.
16. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
16.1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, subiectul consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta încalcă regulamentul.
16.2. Autoritatea de supraveghere cu care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la progresul și rezultatul plângerii, inclusiv la posibilitatea unei căi de atac în conformitate cu articolul 17.
17. Dreptul la o cale de atac efectivă împotriva unei autorități de supraveghere
17.1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau extrajudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac efectivă împotriva unei decizii obligatorii din partea unei autorități de supraveghere cu privire la ele.
17.2. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau extrajudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac efectivă atunci când autoritatea de supraveghere competentă în temeiul regulamentului nu soluționează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresul sau rezultatul plângerii depuse în temeiul articolului 16.
17.3. Procedurile împotriva unei autorități de supraveghere sunt introduse în fața instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.
17.4. În cazul în care se introduce o acțiune împotriva unei decizii a unei autorități de supraveghere care a fost precedată de un aviz sau o decizie a consiliului de administrație în cadrul mecanismului de coerență, autoritatea de supraveghere transmite acest aviz sau decizie instanței.
18. Dreptul la o cale de atac efectivă împotriva unui operator sau a unui procesator
18.1. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau extrajudiciare disponibile, inclusiv dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul regulamentului, fiecare persoană vizată are dreptul la o cale de atac efectivă în cazul în care consideră că drepturile sale regulamentul a fost încălcat ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal în caz de nerespectare a regulamentului.
18.2. Procedurile împotriva unui operator sau a unui prelucrător sunt introduse în fața instanțelor din statul membru în care operatorul sau operatorul de prelucrare are o unitate. În mod alternativ, o astfel de procedură poate fi introdusă în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care controlorul sau prelucrătorul este o autoritate publică a unui stat membru care acționează în exercitarea competențelor sale publice.
19. Reprezentarea persoanelor vizate
19.1. Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație non-profit care a fost constituită în mod corespunzător în conformitate cu legislația unui stat membru, are obiective statutare care sunt de interes public și este activ în domeniul a protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal în vederea depunerii plângerii în numele său, exercitării drepturilor menționate la articolele 16, 17 și 18 și exercitării dreptului de a primi despăgubiri menționată în regulament în numele său în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația statelor membre.
19.2. Statele membre pot prevedea că orice organism, organizație sau asociație la care se face referire la punctul 19.1 din prezentul articol, independent de mandatul persoanei vizate, are dreptul de a depune, în statul membru respectiv, o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în temeiul articolului 16 și să își exercite drepturile prevăzute la articolele 17 și 18, în cazul în care consideră că drepturile unui subiect de date în temeiul regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării.
20. Dreptul la despăgubire și la răspundere
20.1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a regulamentului are dreptul de a primi despăgubiri din partea Controlorului sau a prelucrătorului pentru prejudiciul suferit.
20.2. Orice operator implicat în prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de prelucrare care încalcă prezentul regulament. Procesorul este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de procesare numai dacă nu a respectat obligațiile regulamentului specific adresate procesatorilor sau în cazul în care a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale controlorului.
20.3. Administratorul sau prelucrătorul este scutit de răspundere în temeiul punctului 20.2 dacă dovedește că nu este în niciun fel responsabil pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
20.4. În cazul în care sunt implicați mai mult de un controlor sau un procesator sau atât un controlor, cât și un procesator, în aceeași prelucrare și acolo unde sunt, în conformitate cu punctele 20.2. și 20.3, răspunzători de eventualele daune cauzate de procesare, fiecare operator sau prelucrător este răspunzător pentru întreaga daună pentru a asigura o compensare efectivă a persoanei vizate.
20.5. În cazul în care un operator sau un prelucrător a plătit integral, în conformitate cu punctul 20.4, prejudiciul suferit, respectivul operator sau prelucrătorul este îndreptățit să revendice de la ceilalți controlori sau operatori implicați în aceeași prelucrare acea parte a compensației corespunzătoare partea lor de răspundere pentru prejudiciu, în conformitate cu condițiile stabilite la punctul 18.2.
20.6. Procedura judiciară pentru exercitarea dreptului de a primi despăgubiri este introdusă în fața instanțelor competente în temeiul legislației statului membru menționat la punctul 18.2.
21. Retragerea consimțământului
În cazul în care prelucrarea se bazează pe: i) consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice; sau (ii) acordul persoanei vizate dat pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate, cu excepția cazului în care legislația Uniunii sau a statului membru prevede că interdicția de prelucrare a datelor cu caracter personal special nu poate fi ridicată de către persoana vizată, subiectul are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Din motive de claritate, retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza unui alt temei juridic.
22.Cookie Policy
Controlorul webs cerere poate folosi "cookie-uri".
Fișierele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe dispozitiv când vizitați și utilizați aplicația web. Fișierele cookie sunt apoi trimise înapoi la adresa URL inițială pentru fiecare vizită ulterioară sau către o altă adresă URL care recunoaște acel cookie. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site să recunoască dispozitivul unui utilizator. Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri la: www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu . Pentru un videoclip despre modulele cookie vizitați www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.
Cookie-urile fac multe locuri de muncă diferite, cum ar fi să vă permiteți să navigați eficient între pagini, să vă amintiți preferințele dvs. și, în general, să îmbunătățiți experiența utilizatorului.
De asemenea, acestea vă pot ajuta să vă asigurați că anunțurile pe care le vedeți online sunt mai relevante pentru dvs. și interesele dvs.
Puteți seta și / sau ajusta oricând setările (browserul) și preferințele privind cookie-urile și puteți dezactiva modulele cookie. Dezactivarea acestora vă poate împiedica utilizarea anumitor părți / funcționalități ale aplicației web a Controlorului.
Putem colecta informații anonime, inclusiv în scopuri statistice sau de cercetare.
Folosim următoarele categorii în aplicația noastră web:
Categoria 1 - cookie-uri strict necesare
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați în jurul aplicației web a aplicației Controller și să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor securizate. Fără aceste cookie-uri nu pot fi furnizate servicii precum coșuri de cumpărături sau e-facturare.
Categoria 2 - cookie-uri de performanță
Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizați aplicația web a Controlorului - de exemplu, care dintre paginile pe care le accesați cel mai mult și dacă primesc mesaje de eroare din paginile web și / sau din aplicația web. Aceste module cookie nu colectează informații care identifică un vizitator. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acesta este folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul web al Controlorului și / sau aplicația.
Ca cookie-uri terță parte din această categorie, folosim Google Analytics, un serviciu care transmite date de trafic pe site-uri către serverele Google din Statele Unite. Rapoartele furnizate de Google Analytics ne ajută să înțelegem traficul de pagini web și utilizarea paginilor web. Google Analytics nu identifică utilizatori individuali sau nu asociază adresa IP cu alte date deținute de Google.
Categoria 3 - Cookie-uri de funcționalitate
Aceste cookie-uri permit aplicației Web a Controlorului să-și amintească alegerile pe care le faceți în timpul navigării și / sau utilizării aplicației (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) și oferă caracteristici personalizate îmbunătățite.
Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti schimbările pe care le-ați făcut în ceea ce privește dimensiunea textului, limba și alte părți ale paginilor web pe care le puteți personaliza.
Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu vă vor identifica personal și nu vă pot urmări activitatea de navigare pe site-urile non-Controlor.
Pentru o revizuire fiabilă a stării comenzii dvs., pe ecran în aplicație, în timp real și, de asemenea, pentru rearanjarea ușoară, datele dvs. pot fi salvate pe dispozitivul dvs., oferind un cookie local.
Categoria 4 - vizarea cookie-urilor sau a cookie-urilor publicitare
Aceste cookie-uri vor fi de obicei cookie-uri terță parte, deși dacă un utilizator vizitează propriul site web al rețelei de publicitate, este posibil ca acestea să fie primii. Ele vor fi mereu cookie-uri persistente, dar limitate în timp. Aceste cookie-uri pot fi asociate cu serviciile furnizate de terțe părți, dar acest lucru nu este întotdeauna cazul. Aceste cookie-uri conțin o cheie unică care poate distinge obiceiurile de navigare ale utilizatorilor individuali sau care pot fi traduse într-un set de obiceiuri sau preferințe de navigare utilizând informațiile stocate în altă parte. În general, declarația de confidențialitate ar trebui să indice dacă cookie-ul este utilizat ca parte a unei rețele de publicitate. Modulele cookie pot fi, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de ori pe care un utilizator îl vede pe un anumit anunț pe un site web și pentru a măsura eficiența unei anumite campanii.
Exemplele includ:
• Cookie-urile plasate de rețelele de publicitate pentru a colecta obiceiurile de navigare pentru a direcționa anunțurile relevante către utilizator. Site-ul pe care îl accesează utilizatorul nu trebuie să servească anunțuri, dar de multe ori acest lucru va fi și cazul.
• Cookie-urile plasate de rețelele de publicitate împreună cu un serviciu implementat de site pentru a crește funcționalitatea, cum ar fi comentarea pe un blog, adăugarea unui site în rețeaua socială a utilizatorului, furnizarea de hărți sau contoare de vizitatori pe un site.
În mod prestabilit, aplicația de comandare pe web și adresa URL a site-ului web care o inițiază nu difuzează modulele cookie din categoria 4. Cu toate acestea, ar putea fi posibil să comandați online de pe alte site-uri care încadrează sau facilitează accesul la meniul online și la aplicația web. Prin urmare, verificați întotdeauna politica de cookie-uri a site-ului web vizitat din care ați inițiat o sesiune de comandă online, pentru a afla dacă sunt difuzate cookie-uri de categoria 4 și care este modalitatea de a renunța sau de a vă înscrie. cazul legal poate fi.
23. Prelucrarea datelor dvs. personale de către Furnizor ca procesator al furnizorilor de produse și / sau servicii
Furnizorul poate procesa, de asemenea, datele dumneavoastră personale ca procesator al furnizorilor de produse și / sau servicii, inclusiv, fără limitare, în următoarele scopuri, conform celor convenite cu furnizorii de produse și / sau servicii: i) stocarea datelor pentru furnizori de produse și / sau servicii; ii) trimiterea de notificări despre informațiile privind confirmarea sau respingerea comenzii sau despre comenzile pierdute și despre livrarea comenzii dvs.; iii) transmiterea către dvs. a comunicărilor de marketing direct; iii) colectarea adreselor IP pentru a fi utilizat în caz de litigiu și / sau fraudă privind plățile; iv) trimiterea datelor către diferiți destinatari și în țări diferite (terțe), destinatarii care prelucrează datele personale.
24. Diverse
24.1. Aveți toate drepturile menționate în politica actuală de prelucrare a datelor, precum și orice alte drepturi menționate de reglementările legale obligatorii în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
24.2. Drepturile dvs. menționate în politica actuală de prelucrare a datelor pot fi exercitate în conformitate cu Regulamentul și cu orice alte reglementări legale în vigoare.
24.3. Orice solicitări și / sau solicitări trimise de dvs. către Furnizor pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dvs. pot fi făcute în scris, prin scrisoare recomandată care va fi trimisă la sediul controlorului și / sau prin e-mail la adresa de e-mail a controlorului @ globalfoodsoft.com) sau la adresa de e-mail a RPD, în cazul în care există un astfel de DPO și / sau prin orice alte modalități de comunicare menționate în reglementările legale în vigoare.
24.4. Persoana vizată poate solicita, în conformitate cu cele menționate anterior, și poate obține, în mod gratuit, în special accesul la și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor și exercitarea dreptului să obiecteze, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilul, care produce efecte juridice cu privire la el sau în mod similar, în mod semnificativ, asupra acestuia, dar și în legătură cu încălcarea securității datelor cu caracter personal.
24.5. Termenii utilizați în politica actuală de prelucrare a datelor vor avea semnificația definită în Regulament și în contract, cu excepția cazului în care contextul prevede altfel sau este prevăzut altfel în prezentul document.
24.6. Cu excepția cazului în care reglementările legale obligatorii prevăd altfel, Furnizorul își rezervă dreptul de a actualiza și schimba politica de prelucrare a datelor din când în când fără notificare specială. Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. exclusivă să verificați politica de procesare a datelor de fiecare dată când utilizați aplicația.
24.7. Condițiile de exercitare a drepturilor menționate mai sus pot fi găsite și pe site-ul www.globalfoodsoft.com
25. Identitatea și datele de contact ale Controlorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și identitatea și datele de contact ale furnizorilor de produse și / sau servicii
25.1. Identitatea și datele de contact ale Controlorului : GlobalFood Tech SRL, cu sediul în București, România, str. Dristorului 91-95, bl. C, etajul 9, ap. 907, Sector 3, nr. la Registrul Comerțului J40 / 8605/2013, codul de înregistrare TVA RO31980460, email: contact@globalfoodsoft.com , tel: +40 737 017 876.
25.2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor : dpo@globalfoodsoft.com.
25.3. Identitatea și datele de contact ale furnizorilor de produse și / sau servicii pot fi găsite și pe site-urile lor.Datele nostre de contact sunt:

SC Sunrise Restaurant & Garden SRL
Strada Primaverii, nr. 25, Corbeanca, Sat Ostratu, Judetul Ilfov
RO 2328343
Telefon: 0737.939755
In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la rezervari@restaurantsunrise.roAdresa

Str. Primaverii, Nr. 23
Corbeanca, Sat Ostratu, Jud. Ilfov
( langa Paradisul Verde )

Telefon

Comenzii: 0720.717150

Rezervari: 0737.939755

Email

rezervari@restaurantsunrise.ro

Restaurant Sunrise Corbeanca

Oaza ta de liniste, de langa padurea Corbeanca.